bải bảy

Phân biệt BẢI và BẢY

BẢI
1. Bải hải: tiếng kêu la to và thất thanh.
2. Bải hoải: Mệt mỏi rả rời

BẢY
Số liền sau số sáu: Lớp bảy, bảy giờ.

This entry was posted in Âm cuối I và Y, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply