chán cháng

Phân biệt CHÁN và CHÁNG

CHÁN
1. Hết thích: Chán ghét, chán chường, chán chê, chán ngắt, chán nản.
2. Chán vạn.

CHÁNG
Tấm cháng; cháng ba; đi láng cháng.

This entry was posted in Âm cuối N và NG, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply