chan chang

Phân biệt CHAN và CHANG

CHAN
1. Rưới nước canh vào bát cơm: Chan canh, chan cơm.
2. Đầy: Chan chứa, chan hoà, chứa chan.
3. Chan chát.

CHANG
Bụng chang bang, nắng chang chang, chói chang.

This entry was posted in Âm cuối N và NG, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply