chàng chàn

CHÀNG
1. Người đàn ông: Chàng và thiếp, chàng trai, anh chàng.
2. Chàng ràng, chàng đục.

CHÀN
Không có từ chàn.

This entry was posted in Âm cuối N và NG, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply