Tham gia

Xin chào  các bạn,

Trang chủ Chính Tả Tiếng Việt được xây dựng nhằm mục đích tạo nơi gặp gỡ thân thiện của các bạn yêu mến Tiếng Việt, nơi trao đổi, phổ biến những phương cách làm trong sáng Tiếng Việt .

Mong các bạn tham gia trong tinh thần hoà nhả, phóng khoáng, tôn trọng lẫn nhau.

Tuyệt đối tránh đả kích cá nhân, bàn thảo tư kiến chính trị, kỳ thị các vùng miền Việt Nam.

Mời các bạn nhấp trỏ chuột vào GHI DANH (sign up) để tham gia vào cộng đồng Yêu Mến Tiếng Việt.

Bạn cần phải có địa chỉ thư điện tử (email address) để có thể đăng ký (register).

Xin chào xây dựng và cùng phát triển.

Ngày 1 tháng 12 năm 2010

Đặng Hải Nguyên.
support@tieng-viet.org

Leave a Reply