cháng tráng

Phân biệt CHÁNG và TRÁNG

CHÁNG
1. tắm cháng
2. cháng ba
3. đi láng cháng

TRÁNG
khoẻ mạnh: (healthy) tráng kiện, hùng tráng, trai tráng
vững chắc và đẹp: tráng lệ

This entry was posted in Âm đầu, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply