kẻ kẽ

Phân biệt KẺ và KẼ

KẺ

1. Người: Kẻ nào, kẻ cướp, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

2. Tạo nên đường thẳng, nét thẳng: Thước kẻ, giấy kẻ ô.

KẼ

1. Khe nhỏ: Đường tơ kẽ tóc, kẽ cửa, kẽ răng.

2. Kẽ nách.

This entry was posted in Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply