chảnh chãnh

Phân biệt CHẢNH và CHÃNH

CHẢNH
Chảnh hoảnh, chỏng chảnh, chảnh chẹ.

CHÃNH
Không có từ chãnh viết với dấu ngã.

This entry was posted in Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply