chải chãi

Phân biệt CHẢI và CHÃI

CHẢI
1. Làm cho sạch mượt: Chải tóc, chải sợi, bàn chải.
2. Bươn chải.

CHÃI
Vững chãi.

This entry was posted in Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply