chải chảy

Phân biệt CHẢI và CHẢY

CHẢI
1. Làm cho sạch mượt: Chải tóc, chải sợi, bàn chải.
2. Bươn chải.

CHẢY
Di chuyền thành dòng: Nước cháy, ỉa chảy.

This entry was posted in Âm cuối I và Y, Chính tả. Bookmark the permalink.

Leave a Reply