chả chã

Phân biệt CHẢ và CHÃ

CHẢ
1. Món ăn: Chả giò, miếng chả, ông ăn chả bà ăn nem.
2. Chẳng: Chả chịu, chả lo, chả sợ.
3. Thằng chá; chả chớt; chả vai; cha chả.

CHÃ
1. Cặn: Bã chã.
2. Lã chã.

This entry was posted in Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply