cảnh cãnh

Phân biệt CẢNH và CÃNH

CẢNH
Sự vật, hiện tượng bày ra trước mắt: Phong cảnh, cây cảnh, dàn cảnh, tả cảnh.

CÃNH
Không có từ cãnh viết dấu ngã.

This entry was posted in Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply