cảm cãm

Phân biệt CẢM và CÃM
CẢM
1. Bệnh: Cảm gió, cảm mạo.
2. Nhận biết: Cảm thẫy, cảm thông, nhạy cảm truyên cảm.
CÃM
Không có từ cảm viết dấu ngã.
This entry was posted in Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply