cải cãi

Phân biệt CẢI và CÃI
CẢI
1. Loại cây: Cải củ, bắp cải, rau cải.
2. Đổi: Cải biên, cải cách, cải dạng. cải hoán, cải táng, cải tử hoàn sinh, hối cải.
CÃI
1. Nói trái lại: Cãi bướng, cãi nhau, cãi cọ, cãi vã, cãi chày cãi cối, chối cãi.
2. Bàn luận, bào chữa: Bàn cãi, thầy cãi, tranh cãi.
This entry was posted in Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply