cả cã

Phân biệt CẢ và CÃ

CẢ
1. Cao nhất, lớn nhất: Anh cả, biển cả, cao cả.
2. Hết thảy: Cả nhà, cả thảy, tất cả.
3. Nhức cả đầu; mặc cả; giá cả.


Không có từ cả viết với dấu ngã.

This entry was posted in Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply