bảy bẩy bẫy

Phân biệt BẢY, BẨY và BẪY

BẢY
Số liền sau số sáu: Lớp bảy, bảy giờ.

BẨY
1. Nâng lên, bật lên, xeo lên: Bẩy cột nhà, bẩy hòn đá.
2. Run bây bẩy, run lẩy bẩy
3. Bóng bẩy.

BẪY
Dụng cụ để bắt, giết thú vật hoặc kẻ địch: Bẫy chim, bẫy chuột, cạm bẫy, gài bẫy, mắc bẫy, đánh bẫy.

This entry was posted in Ă và Â, Chính tả, Hỏi và Ngã. Bookmark the permalink.

Leave a Reply